Bài Viết Mới Nhất

Lập trình web – Những thứ cơ bản

1. Phần mềm – WebStorm – Node.js 2. Chạy chương trình Webstorm – Khởi tạo Project – Khởi tạo các lệnh ban đầu: npm init npm install... 
Posted by on 21/05/2019

Hướng dẫn thử đường máu tại nhà

Hiện nay, tỉ lệ số người mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam là 4%. Theo tình hình thực tế, các chuyên gia dự đoán đến năm 2025, tỉ lệ... 
Posted by on 19/04/2019

Kỹ thuật hút đờm rãi qua ống nội khí quản, mở khí quản

Khi chăm sóc bệnh nhân thở máy tại nhà, một trong những việc khó nhất, quan trọng nhất là hút đờm rãi qua ống nội khí quản. Việc hút đờm... 
Posted by on 04/04/2019

Cho thuê máy thở – máy trợ thở tại nhà

Hiện nay, đối với những bệnh nhân nặng không thể tự thở thì MÁY THỞ tại nhà là một thiết bị hỗ trợ bắt buộc. Với mong muốn bệnh... 
Posted by on 04/04/2019

Chuyên mục bệnh nhân

Hướng dẫn thử đường máu tại nhà

Hướng dẫn thử đường máu tại nhà
Hiện nay, tỉ lệ số người mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam là 4%. Theo tình hình thực tế, các chuyên gia dự đoán đến... 
Posted by on 19/04/2019

Mỗi ngày một danh ngônLàm thế nào sẽ tốt hơn ???
...